Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Supertrips

Lees deze Algemene Voorwaarden van Supertrips.com zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de diensten van Supertrips  of een accommodatie reserveert. Door gebruik te maken van de diensten van Supertrips, de website of het maken van een reservering verklaart u zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. 

Teksten

Supertrips is niet verantwoordelijke voor fouten in de beschrijving van accommodaties of in de prijsstelling, hier kunnen nooit rechten aan ontleent worden. Supertrips is niet verantwoordelijk voor fouten en/of schadelijke content in de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Informatie voorziening

Supertrips staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de hier aangeboden informatie over deelnemende accommodaties, aanbiedingen, valuta en prijzen. Aan eventuele onjuistheden kunnen nooit rechten dan wel aansprakelijkheid ontleend worden. Supertrips staat niet in voor de juistheid van, en is niet aansprakelijk voor onjuistheden met betrekking tot foto’s van accommodaties, beschrijvingen van accommodaties, vermelding van accommodatie faciliteiten en andere beschrijvingen die op de website getoond worden, welke informatie aangeleverd wordt door de accommodaties zelf, die om die reden dan ook verantwoordelijk zijn voor de correctheid van deze informatie.

Tot stand komen van reserveringen

Supertrips bemiddeld slechts tussen accommodaties en bezoekers van de website. Supertrips is nimmer aansprakelijk voor fouten in reserveringen bij accommodaties zelf. Geschillen moeten altijd direct met de accommodatiehouder worden opgenomen, Supertrips kan hierin niet verantwoordelijk zijn om welke rol dan ook vervullen. Alle accommodaties hanteren hun eigen betalings- en annuleringsvoorwaarden, Supertrips heeft hier geen invloed op en geschillen moeten altijd direct tussen klant en accommodatie worden opgelost. Het gebruik van de website is voor risico van de klant. De website fungeert als online doorgever van informatie over de aangeboden accommodatie van de accommodatiehouder.

Aansprakelijkheid

Supertrips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van accommodatiehouders, noch voor de correctheid van de door hen opgegeven gegevens of informatie over de accommodaties. Klant vrijwaart Supertrips voor alle aanspraken van derden. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de klant op verzoek van Supertrips voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Supertrips door derden betrokken wordt op zich zal nemen.

Foto’s

Al het beeldmateriaal op Supertrips is zorgvuldig geselecteerd en direct van de accommodatiehouders afkomstig. Mocht u een afbeelding zien die auteursrechtelijk beschermd is, geeft dit aan ons door en wij zullen deze binnen 24 uur verwijderen. Fotomateriaal blijft eigendom van de betreffende accommodaties. Supertrips heeft het recht aangeleverde foto’s van accommodaties te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Schade

Supertrips is in geen geval aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Gespreid Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Voor alle vragen over onze voorwaarden: info@supertrips.com

Ons bedrijfsadres is: 

Supertrips V.O.F.
Keulenstraat 16
7418 ET Deventer
Nederland

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 66682975.