Bijzondere overnachtingen
Geselecteerd door Supertrips

Algemene Voorwaarden Supertrips (Accommodatiehouders)

Lees deze Algemene Voorwaarden van Supertrips zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de diensten en de website van Supertrips. Door gebruik te maken van de diensten en de website van Supertrips geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Teksten
Supertrips is niet verantwoordelijke voor fouten in de beschrijving van accommodaties of in de prijsstelling, hier kunnen nooit rechten aan ontleent worden. Supertrips is niet verantwoordelijk voor fouten en/of schadelijke content of de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Informatie voorziening
Supertrips staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de hier aangeboden informatie over deelnemende accommodatie, aanbiedingen, valuta en prijzen. Aan eventuele onjuistheden kunnen nooit rechten dan wel aansprakelijkheid ontleend worden. Supertrips staat niet in voor de juistheid van, en is niet aansprakelijk voor onjuistheden met betrekking tot foto's van accommodaties, beschrijvingen van accommodaties, vermelding van accommodatie faciliteiten en andere beschrijvingen die op de website getoond worden, welke informatie aangeleverd wordt door de accommodaties zelf, die om die reden dan ook verantwoordelijk zijn voor de correctheid van deze informatie. 

Tot stand komen van reserveringen
Supertrips bemiddeld slechts tussen accommodaties en bezoekers van de website. Supertrips is nimmer aansprakelijk voor fouten in reserveringen bij accommodaties zelf. Geschillen moeten altijd direct met de accommodatiehouder worden opgenomen, Supertrips kan hierin niet verantwoordelijk zijn om welke rol dan ook vervullen. Alle accommodaties hanteren hun eigen betalings en annulerings voorwaarden, Supertrips heeft hier geen invloed op en geschillen moeten altijd direct tussen klant en accommodatie worden opgelost. Het gebruik van de website is voor risico van de klant. De website fungeert als online doorgever van informatie over de aangeboden accommodatie van de accommodatiehouder.

Aansprakelijkheid
Supertrips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van accommodatiehouders, noch voor de correctheid van de door hen opgegeven gegevens of informatie over de accommodaties. Klant vrijwaart Supertrips voor alle aanspraken van derden. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de klant op verzoek van Supertrips voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Supertrips door derden betrokken wordt op zich zal nemen.

Jaarvermelding
Accommodatiehouders betalen een vast bedrag per jaar voor de vermelding van hun accommodatie. Na het eerste jaar wordt de vermelding niet automatisch verlengd, maar zal er in overleg bepaald worden of de accommodatie klant blijft. Na het eerste jaar zal de jaarvermelding omgezet in een automatisch doorlopend jaar abonnement. Mocht de accommodatiehouder de vermelding willen stopzetten kan hij dit 1 maand voor het aflopen van de vermelding kenbaar maken. Supertrips hanteert een betalingstermijn van 21 dagen.

Foto’s
Al het beeldmateriaal op Supertrips is zorgvuldig geselecteerd en direct van de accommodatiehouders afkomstig. Mocht u een afbeelding zien die auteursrechtelijk beschermd is, geeft dit aan ons door en wij zullen deze binnen 24 uur verwijderen. Fotomateriaal blijft eigendom van de betreffende accommodaties.
Supertrips heeft het recht aangeleverde foto’s van accommodaties te gebruiken voor promotionele doeleinden. 

Schade
Supertrips is in geen geval aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Voor alle vragen over onze voorwaarden: info@supertrips.com

Ons bedrijfsadres is: 
Unusual Stays
Bergstraat 103
6811LE Arnhem
Nederland

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 59788593.